beeldbijbel.nl
 

Copyright

Beeldbijbel.nl voert het beheer over de pagina's op deze website. Door het gebruik van de documenten van deze website gaat u akkoord met het gestelde in dit copyrightbericht dat u hieronder vindt.


© Copyright Beeldbijbel.nl 2004. Alle rechten voorbehouden.
Alle rechten op informatie (tekst en beeld) die u op deze site (Beeldbijbel.nl en alle onderliggende pagina's) aantreft berusten bij Beeldbijbel.nl. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Beeldbijbel.nl of tenzij aan de onderstaande voorwaarde wordt voldaan:

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden mits dit geschiedt voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik en mits de documenten niet veranderd worden.


Als u contact met Beeldbijbel.nl wilt opnemen, stuur dan een e-mail naar:

 

terug naar beginpagina